ฟาร์มและเกษตรกรรม

เพิ่มศักยภาพเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งเพิ่มผลผลิตและได้พลังงาน

Agrivoltaics

ฟาร์มและเกษตรกรรม

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับฟาร์มสองประเภท

Agrivoltaic project

เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับการเกษตร

เกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (Agrivoltaics) เป็นนวัตกรรมที่ใช้ผืนดินเดียวกันปลูกพืชผลควบคู่การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ลดค่าไฟฟ้า และสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

แผงโซล่าร์เซลล์แบบยกสูง ช่วยลดผลกระทบของสภาพอากาศเลวร้าย ขณะเดียวกัน ร่มเงาจากแผงโซล่าร์ ช่วยรักษาความชื้นในดิน ลดต้นทุนการให้น้ำ โซลูชั่นสุดพิเศษสำหรับเกษตรกรรมของเรา มาพร้อมระบบควบคุมการติดตามแผงอัจฉริยะ (AI-powered tracker control system) ที่ปรับองศาแผงโซล่าร์เซลล์โดยอัตโนมัติตามแสงแดด, สภาพอากาศ, และฤดูกาล

แพลตฟอร์มมอนิตอริ่งของเรา ช่วยติดตามข้อมูลประสิทธิภาพระบบ ตรวจจับความผิดพลาด และซ่อมบำรุงระยะไกลได้ทันที ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงาน เป็นการเพิ่มประโยชน์จากการเกษตรแบบผสมผสาน

Agrivoltaic project

เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับการเกษตร

เกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (Agrivoltaics) เป็นนวัตกรรมที่ใช้ผืนดินเดียวกันปลูกพืชผลควบคู่การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ลดค่าไฟฟ้า และสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

แผงโซล่าร์เซลล์แบบยกสูง ช่วยลดผลกระทบของสภาพอากาศเลวร้าย ขณะเดียวกัน ร่มเงาจากแผงโซล่าร์ ช่วยรักษาความชื้นในดิน ลดต้นทุนการให้น้ำ โซลูชั่นสุดพิเศษสำหรับเกษตรกรรมของเรา มาพร้อมระบบควบคุมการติดตามแผงอัจฉริยะ (AI-powered tracker control system) ที่ปรับองศาแผงโซล่าร์เซลล์โดยอัตโนมัติตามแสงแดด, สภาพอากาศ, และฤดูกาล

แพลตฟอร์มมอนิตอริ่งของเรา ช่วยติดตามข้อมูลประสิทธิภาพระบบ ตรวจจับความผิดพลาด และซ่อมบำรุงระยะไกลได้ทันที ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงาน เป็นการเพิ่มประโยชน์จากการเกษตรแบบผสมผสาน

Safety with SolarEdge

ความปลอดภัยอันดับหนึ่ง   

เทคโนโลยี SafeDC™ ที่ได้รับสิทธิบัตรของเรา มอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับการดูแลพืชผลใต้แผงโซล่าร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้า DC จะลดลงสู่ระดับปลอดภัยต่อการสัมผัสภายใน 5 นาที ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังส่องแสง ระบบตรวจจับและตัดไฟฟ้าลัดวงจร ร่วมกับการตรวจจับอุณหภูมิ จะแจ้งอันตรายจากอาร์คไฟฟ้าก่อนเกิด และป้องกันการเกิดอาร์ค

สำรวจนวัตกรรมความปลอดภัยที่ล้ำสมัยของเรา
Safety with SolarEdge

ความปลอดภัยอันดับหนึ่ง   

เทคโนโลยี SafeDC™ ที่ได้รับสิทธิบัตรของเรา มอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับการดูแลพืชผลใต้แผงโซล่าร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้า DC จะลดลงสู่ระดับปลอดภัยต่อการสัมผัสภายใน 5 นาที ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังส่องแสง ระบบตรวจจับและตัดไฟฟ้าลัดวงจร ร่วมกับการตรวจจับอุณหภูมิ จะแจ้งอันตรายจากอาร์คไฟฟ้าก่อนเกิด และป้องกันการเกิดอาร์ค

สำรวจนวัตกรรมความปลอดภัยที่ล้ำสมัยของเรา