บริษัท Mayer Steel Pipe Corporation ในไต้หวัน มุ่งสู่อนาคตสีเขียว

ผู้ผลิตท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กเฉพาะทางรายแรกของไต้หวัน เลือกใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SolarEdge ลดต้นทุนไฟฟ้า นำกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่
Taiwan’s Mayer Steel Pipe Corporation / PV Rooftops

ภาพรวม:

 • วันที่ติดตั้ง: เมษายน 2562
 • สถานที่: Taoyuan, ไต้หวัน
 • กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้ง: ระบบ 961.9 kW 
 • แผงโซลาร์เซลล์: จำนวน 3,206 แผง 
 • อินเวอร์เตอร์: SolarEdge อินเวอร์เตอร์สามเฟสพร้อมเทคโนโลยี Synergy จำนวน 6 เครื่อง
 • Power Optimizer: รุ่น P600 จำนวน 1,603 เครื่อง
Taiwan’s Mayer Steel Pipe Corporation / PV Rooftops

ภาพรวม:

 • วันที่ติดตั้ง: เมษายน 2562
 • สถานที่: Taoyuan, ไต้หวัน
 • กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้ง: ระบบ 961.9 kW 
 • แผงโซลาร์เซลล์: จำนวน 3,206 แผง 
 • อินเวอร์เตอร์: SolarEdge อินเวอร์เตอร์สามเฟสพร้อมเทคโนโลยี Synergy จำนวน 6 เครื่อง
 • Power Optimizer: รุ่น P600 จำนวน 1,603 เครื่อง
Taiwan’s Mayer Steel Pipe Corporation / PV Rooftops

เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่เลือก SolarEdge คือ ความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ SolarEdge มอบการป้องกันอย่างครอบคลุมให้กับโรงงาน รวมถึงนักดับเพลิง, ช่างติดตั้ง, เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา, และพนักงานโรงงาน

Taiwan’s Mayer Steel Pipe Corporation / PV Rooftops

เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่เลือก SolarEdge คือ ความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ SolarEdge มอบการป้องกันอย่างครอบคลุมให้กับโรงงาน รวมถึงนักดับเพลิง, ช่างติดตั้ง, เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา, และพนักงานโรงงาน

Single Quote Single Quote
ด้วยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ที่ใช้เทคโนโลยีจาก SolarEdge เราสามารถเพิ่มปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต, มอนิเตอร์ผลการผลิตอย่างละเอียด, และยกระดับความปลอดภัย
Single Quote Single Quote
Yung Huan Chen
/ ผู้จัดการโรงงานของ Mayer Steel Pipe Corporation

ระบบ SolarEdge รองรับสตริงแผงโซลาร์เซลล์ที่ยาวขึ้น ช่วยลดจำนวนสายไฟ, กล่องรวมไฟ, ฟิวส์, และอุปกรณ์อื่น ๆ ส่งผลให้ค่าอุปกรณ์ประกอบในระบบ (BoS) และค่าแรงในการติดตั้งลดลง

Mayer Steel Pipe Corporation, Taiwan / PV system

นอกเหนือจากการช่วยให้ Mayer Steel Pipe ปฏิบัติตามนโยบายสีเขียวของรัฐบาลไต้หวันแล้ว ระบบ SolarEdge ยังคาดว่าจะช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานเพื่อจ่ายไฟให้กับโรงงานของบริษัท และบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เร็วขึ้น โดยทั้งหมดนี้ยังสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานสีเขียวใหม่ด้วย