Antenna for Wi-Fi and Communications

เสาอากาศสำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ SolarEdge ที่รองรับ SetApp กับแพลตฟอร์มมอนิตอริ่ง หรือ SolarEdge Home Smart Energy Device

จุดเด่น:

  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ SolarEdge กับแพลตฟอร์มมอนิตอริ่งผ่าน Wi-Fi
  • ติดตั้งนอกตัวอินเวอร์เตอร์ ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
  • มี Wi-Fi ในตัวอุปกรณ์ SolarEdge
  • ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

เครื่องมือสำหรับผู้ติดตั้ง

แพลตฟอร์มมอนิตอริ่ง อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์รายแผง

แอป mySolarEdge อ่านเพิ่มเติม

มอนิเตอร์การผลิตและการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและแหล่งข้อมูล

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและแหล่งข้อมูล

ขอความช่วยเหลือ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

ตัวแทนจำหน่ายของเรา