SolarEdge Home Network Plug-In

SolarEdge Home Network

เครือข่ายไร้สายรูปแบบ Mesh ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์พลังงานอัจฉริยะภายในระบบ SolarEdge Home

จุดเด่น:

  • ไม่ต้องเดินสายไฟ ยุ่งยาก สะอาด สวยงาม ถูกใจเจ้าของบ้าน
  • เพียงติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น SetApp บนมือถือ อุปกรณ์ในระบบจะเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์ใน SolarEdge Home Network อัตโนมัติ

No Cables, for Faster, Cleaner Installations

ไร้สาย สะดวก รวดเร็ว สวยงาม

เกตเวย์ไร้สาย SolarEdge ช่วยเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบแบบไร้สาย หมดปัญหาเดินสายไฟยุ่งยาก ลดเวลาติดตั้ง ประหยัดค่าแรง

 

No Cables, for Faster, Cleaner Installations

ไร้สาย สะดวก รวดเร็ว สวยงาม

เกตเวย์ไร้สาย SolarEdge ช่วยเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบแบบไร้สาย หมดปัญหาเดินสายไฟยุ่งยาก ลดเวลาติดตั้ง ประหยัดค่าแรง

 

No Cables, for Faster, Cleaner Installations

เชื่อมต่อมั่นคง ไร้กังวล

SolarEdge Home Network ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแบบ Mesh ไร้สายที่ผ่านการพิสูจน์ในภาคสนาม อุปกรณ์แต่ละชิ้นภายในระบบสามารถสื่อสารกันเองโดยตรง ส่งผลให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง (อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อทำหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณ) และการเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับระบบที่มีอุปกรณ์หลายชิ้น เนื่องจากไม่มีจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว

นอกจากนี้ SolarEdge Home Network ยังมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในพื้นที่อยู่อาศัยที่ท้าทาย

 

No Cables, for Faster, Cleaner Installations

เชื่อมต่อมั่นคง ไร้กังวล

SolarEdge Home Network ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแบบ Mesh ไร้สายที่ผ่านการพิสูจน์ในภาคสนาม อุปกรณ์แต่ละชิ้นภายในระบบสามารถสื่อสารกันเองโดยตรง ส่งผลให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง (อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อทำหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณ) และการเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับระบบที่มีอุปกรณ์หลายชิ้น เนื่องจากไม่มีจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว

นอกจากนี้ SolarEdge Home Network ยังมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในพื้นที่อยู่อาศัยที่ท้าทาย

 

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ

เมื่อเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่รองรับ SolarEdge Home Network ปลั๊กอินนี้สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ซึ่งจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกในเร็วๆ นี้

  • SolarEdge Home Hub Inverter
  • SolarEdge Home Battery
  • SolarEdge Home Inline Meter
  • SolarEdge Home Smart Energy Management Devices

 

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ติดตั้ง

แพลตฟอร์มมอนิตอริ่ง อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทุกแผ่น

SetApp อ่านเพิ่มเติม

Commissioning อินเวอร์เตอร์ง่ายดาย ผ่านสมาร์ทโฟนผู้ติดตั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลิกหมวดหมู่เพื่อค้นหาเอกสารในศูนย์ความรู้ของเรา

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

เข้าถึงความช่วยเหลือ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

ตัวแทนจำหน่ายของเรา