Zásady ochrany osobních údajů SolarEdge | SolarEdge
Close mobile menu

Zásady ochrany osobních údajů

ROW

USA

Australia

UK

German

French

Dutch

Italian

Danish

Polish

CZ

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

 

ROW

USA

Australia

UK

German

French

Italian

Danish

Netherlands

Polish

CZ

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

Zásady ochrany osobních údajů

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje postupy ochrany osobních údajů společnosti SolarEdge pro uživatele webových stránek SolarEdge včetně monitorovací platformy SolarEdge (dále jen souhrnně „Web“).

 

Závazek společnosti SolarEdge chránit soukromí

Společnost SolarEdge uznává vaše právo na soukromí. Záleží nám na tom, abyste mohli dělat informovaná rozhodnutí ohledně využívání vašich informací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje zásady společnosti SolarEdge ve vztahu ke shromažďování, používání, zveřejňování a ochraně osobních údajů. Podmínky uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují na informace získané od vás, pokud neplatí jiné podmínky v rámci speciální nabídky, smlouvy nebo jiného vašeho vztahu s námi.

 

Informace o účtu

Pokud zde není uvedeno jinak, budeme veškeré osobní údaje vztahující se k vašemu účtu SolarEdge uchovávat jako důvěrné.

 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje, které mohou být přímo spojeny s identifikovatelnou fyzickou osobou, například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo číslo platební karty zákazníka.

 

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme například v těchto případech:

  • Zaregistrujete se k používání Webu nebo odběru našeho newsletteru
  • Zaregistrujete se k používání monitorovací platformy SolarEdge
  • Při používání rozhraní monitorovací platformy SolarEdge pro správu poskytnete informace vztahující se k vašemu fotovoltaickému systému a účtu
  • Zadáte objednávku nebo zakoupíte produkty nebo služby online
  • Kontaktujete naši zákaznickou podporu – telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu

Když navštívíte náš Web, můžeme automaticky získat určité informace, například informace o tom, z kterého webu jste na Web přešli, nebo datum a čas vaší návštěvy, nákupů a aktivit. Také shromažďujeme informace od třetích stran, které s vámi uzavřely smlouvu o připojení produktů SolarEdge, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto informace odeslány do naší monitorovací platformy. Společnost SolarEdge vědomě neshromažďuje osobní údaje o dětech ve věku do 16 let a registrace účtu na našem Webu je povolen pouze osobám starším 18 let.

Můžete nás kontaktovat a požádat nás, abychom vám sdělili kategorie, zdroje, obchodní účel, kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní informace, a konkrétní části vašich osobních údajů, které jsme shromáždili. Dále máte právo požádat nás o vymazání veškerých osobních údajů, které jsme o vás shromáždili (Mějte ale prosím na paměti, že takové vymazání vám může zabránit v přístupu k bezplatným službám, které vám nabízíme. A to včetně, ale nikoli výhradně, ke službám, které vám poskytujeme v rámci naší monitorovací platformy.)

 

Používání osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou používány ke zpracování vašich žádostí a transakcí, k poskytování vysoce kvalitních služeb, k přizpůsobování Webu vašim preferencím a k tomu, abychom vás mohli informovat o konkrétních produktech nebo službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Pokud od nás nechcete dostávat reklamní nabídky, můžete nás o tom snadno informovat. Můžete nás kdykoli kontaktovat a z odběru reklamních nabídek se odhlásit (viz část Volba níže).

 

Sdílení osobních údajů

SolarEdge bez vašeho předchozího souhlasu neprodává ani nepronajímá osobní údaje třetím stranám. SolarEdge bez vašeho předchozího souhlasu nesdílí ani nezpřístupňuje osobní údaje třetím stranám kromě výjimečných případů popsaných níže v části Zpřístupnění.

 

Zpřístupnění

Osobní údaje můžeme v dobré víře zpřístupnit, pokud to požaduje zákon nebo pokud je to přiměřeně nezbytné za účelem zajištění souladu s právním procesem, dodržení smluvních podmínek nebo reakce na jakýkoli nárok či s cílem ochránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost společnosti SolarEdge, našich zákazníků nebo veřejnosti. Informace o našich zákaznících včetně osobních údajů mohou být zpřístupněny, pokud je to nezbytné z legislativních důvodů, například v rámci fúze, prodeje nebo nabytí majetku společnosti či během jednání o nich. Pokud hodláme zpřístupnit osobní údaje určité osoby, požádáme tuto osobu ve všech případech neuvedených výše o vyjádření souhlasu.

 

Ochrana osobních údajů

Společnost SolarEdge zavedla bezpečnostní opatření s cílem ochránit osobní údaje, které spravujeme, před ztrátou, zneužitím nebo změnami. Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ukládány elektronicky. K zajištění ochrany před neoprávněným přístupem používáme technická, smluvní, administrativní a fyzická opatření.

Informace o účtu jsou k dispozici online pouze po zadání hesla. Pokud chcete zachovat důvěrnost svých osobních údajů, uchovávejte své heslo v bezpečí a nikomu ho neukazujte. Pokud mají k vašemu e-mailu přístup i další lidé, mohou získat i přístup k vašemu heslu a použít ho k získání vašich osobních údajů nebo změně informací ve vašem uživatelském profilu.

Používáme přiměřené prostředky k ochraně údajů uložených v naší databázi a omezujeme přístup k informacím pouze na ty zaměstnance, kteří tento přístup potřebují za účelem vykonávání pracovních povinností; jedná se například o naše pracovníky zákaznických služeb nebo technické pracovníky. Naprosté zabezpečení informací o účtu přesto zaručit nemůžeme. Zabezpečení účtu může být kdykoli narušeno neoprávněným vstupem nebo použitím, selháním hardwaru nebo softwaru či jinými faktory. Nemůžeme zaručit zabezpečení údajů, které nám posíláte, proto doporučujeme, abyste využili veškeré prostředky k ochraně osobních údajů při používání internetu. Hesla měňte často, kombinujte v nich písmena a čísla a používejte bezpečný prohlížeč.


Volba

Tím, že se registrujete k libovolné části Webu nebo službám či novinkám, které poskytujeme, vyjadřujete souhlas, že budete od společnosti SolarEdge dostávat propagační sdělení. Pokud se kdykoli rozhodnete zrušit odběr propagačních informací od společnosti SolarEdge, můžete odběr odhlásit jedním z následujících způsobů:

  1. Telefonickým kontaktováním servisního zástupce na telefonním čísle uvedeném na https://www.solaredge.com/corporate/contact
  2. Odesláním e-mailu na adresu support@solaredge.com
  3. Kliknutím na odkaz „unsubscribe“ („odhlásit se“) v našem newsletteru


Agregované informace 

Osobní údaje nezahrnují agregované informace. Agregované informace jsou data, která shromažďujeme o skupině nebo kategorii produktů, služeb nebo zákazníků, ze kterých byly odstraněny identifikátory jednotlivých zákazníků a podle kterých nelze identifikovat konkrétní osobu. Agregované informace jsou také jakékoli informace nebo údaje, které shromáždíme z měničů a optimalizátorů výkonu a které jsou vám k dispozici v monitorovací platformě SolarEdge. Jinými slovy můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte službu, a kombinovat je s informacemi o tom, jak stejnou službu používají jiní uživatelé, ale výsledná data nebudou zahrnovat žádné osobní údaje. Stejně tak můžeme shromažďovat informace o produktech a službách, které používáte nebo kupujete, a kombinovat je s informacemi o produktech a službách používaných nebo zakoupených jinými uživateli, ale výsledná data nebudou zahrnovat žádné osobní údaje. Agregované informace nám kromě jiného pomáhají chápat trendy a potřeby zákazníků. Na základě nich pak můžou vzniknout nové produkty a služby a ty stávající je možné přizpůsobit na míru přáním zákazníků.

Společnost SolarEdge si uvědomuje důležitost zachování důvěrnosti osobních údajů, které nám poskytujete. SolarEdge používá a zpřístupňuje agregované informace, ze kterých byly odstraněny osobní identifikátory, za účelem hodnocení a vylepšování našich služeb, přizpůsobování našich produktů a pro komerční účely. Společnost SolarEdge se může na základě vlastního uvážení rozhodnout přenést, prodat, poskytnout nebo zpřístupnit takové informace třetí straně, včetně obchodních partnerů společnosti SolarEdge, ke komerčním účelům.


Co jsou soubory cookie a jste povinni je přijmout?

Více informací najdete v našich zásadách souborů cookie.

 

Online odkazy na jiné weby

Prostřednictvím našeho Webu mohou uživatelé přejít na webové stránky různých třetích stran, které poskytují užitečné informace. Veškeré informace, které poskytnete na těchto webových stránkách, poskytujete přímo této třetí straně; tyto informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů této třetí strany. Společnost SolarEdge nenese odpovědnost za obsah ani postupy ochrany osobních údajů, které uplatňují poskytovatelé těchto webových stránek, na které odkazujeme. Odkazy na weby třetích stran poskytujeme na našich webových stránkách výhradně pro vaše pohodlí. Než poskytnete třetím stranám jakékoli informace, doporučujeme, abyste se seznámili s jejich postupy ochrany osobních údajů.

 

Aktualizace, kontrola a oprava osobních údajů

Své online informace o účtu můžete kdykoli aktualizovat, zkontrolovat nebo opravit na monitorovací platformě SolarEdge – na stránce pro správu ve vašem osobním účtu chráněném heslem. Jakékoli své osobní informace můžete opravit také tak, že nám pošlete e-mail na adresu  support@solaredge.com nebo nám zavoláte na některé z telefonních čísel zveřejněných na stránce https://www.solaredge.com/corporate/contact.

 

Otázky a obavy

Pokud máte v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nějaké otázky nebo obavy nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu, můžete tak učinit na některém z telefonních čísel zveřejněných na stránce https://www.solaredge.com/corporate/contact nebo kterýmkoli jiným způsobem uvedeným výše v části Volba.

 

Změny tohoto prohlášení

Společnost SolarEdge si vyhrazuje právo kdykoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit s tím, že vás na provedené změny upozorní uvedením data poslední aktualizace v dolní části prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme projít si naše prohlášení o ochraně osobních údajů a ujistit se, že rozumíte tomu, jak budou vaše údaje používány. V případě jakékoli podstatné změny ve způsobu, jakým používáme vaše údaje, kdy nový způsob jejich používání nebude odpovídat zásadám zveřejněným v tomto prohlášení, zveřejníme na našem Webu upravené zásady ochrany osobních údajů a bude potřeba, abyste tyto změny před dalším používáním Webu nebo monitorovací platformy SolarEdge přijali nebo potvrdili.

 

Poslední revize: Duben 2018