Lösningar för StorEdge® med elnätanslutning | SolarEdge
Close mobile menu

Lösningar för StorEdge® med elnätanslutning

Smartare energianvändning med StorEdge

Installera StorEdges likströmslösning för att öka husägarnas energioberoende genom att använda ett batteri för att lagra el och strömförsörja vid behov. En enda smart SolarEdge-växelriktare hanterar produktionen och lagringskapaciteten av solenergi. StorEdge är kompatibel med LG Chem RESU högspänningsbatterier och 48 V-batterier som finns hos många batteriåterförsäljare.


 

Smarter Energy Usage with StorEdge image

Lägre elnätsförbrukning

  • Maximera solenergianvändningen och minska nätberoendet genom att automatiskt ladda/ladda ur batteriet för att bidra till att tillgodose hushållets energibehov när solen har gått ned eller när solenergin inte räcker till
  • Mängden köpt energi från elnätet minskas, och ger villaägaren större energioberoende

 

Undvik höga elpriser

  • Programmera StorEdge-systemet så att det arbetar efter olika användningsprofilers laddnings-/urladdningstider
  • Villaägare kan ladda batteriet när elpriserna är låga (låglasttariffer) och ladda ur för att försörja villan när priserna är höga (höglasttariffer)

 

Lower Grid Consumption image

En StorEdge-lösning för varje hem
 

Nya installationer

För hushåll med enfasanslutning

En StorEdge enfasväxelriktare med HD-Wave-teknik ansluts direkt till ett högspänningsbatteri. Växelriktaren hanterar produktionen av solenergi, hushållets förbrukning och batterieffekten.

För hushåll med trefasanslutning

En StorEdge trefasväxelriktare ansluts direkt till ett eller flera 48 V-batterier. Växelriktaren hanterar produktionen av solenergi, hushållets förbrukning och batterieffekten.
 

För information om fler StorEdge-konfigurationer, kontakta SolarEdge.

 

New Installations Sketch

Befintliga installationer

Befintliga solcellsinstallationer med eller utan SolarEdge kan enkelt uppgraderas så att de stödjer StorEdge-lösningen till fullo.

Hushåll med enfasanslutning, drivna med SolarEdge

StorEdge-gränssnittet eftermonteras på ett befintligt SolarEdge-system och ansluter batteriet till SolarEdge-växelriktare.

Hushåll med trefasanslutning, drivna med SolarEdge

SolarEdge växelströmsanpassade enfas växelriktare ansluts till SolarEdge trefasväxelriktare för utgående växelström. SolarEdge växelströmsanpassade växelriktare laddar batteriet genom att använda solenergi som producerats av SolarEdge trefasväxelriktare.

Hushåll med en- eller trefasanslutning, drivna av en växelriktare från tredje part

SolarEdge växelströmsanpassade enfas växelriktare ansluts till tredje parts växelriktare för utgående växelström. SolarEdge växelströmsanpassade växelriktare laddar batteriet genom att använda solenergi som producerats av tredje parts växelriktare.

För att använda fullständig systemmonitorering av förbrukning, egenförbrukning och växelriktarens produktion, måste man ansluta en SolarEdge energimätare.

 
För information om fler StorEdge-konfigurationer, kontakta SolarEdge.

Existing Installations sketch
Off
Off