SolarEdge pålitlighetsstrategi - Påligtlighet i flera nivåer
Close mobile menu

SolarEdge Reliability Approach

SolarEdge Reliability Approach hero banner
SolarEdge Reliability Approach hero banner

SolarEdge effektoptimerare ansluts av installatörer eller integreras av paneltillverkarna till varje panel, och ersätter solpanelernas vanliga kopplingsboxar. Därför måste den vara lika tillförlitlig som solpanelen, med möjlighet att klara samma miljöförhållanden som solpanelen exponeras för.

Det viktigaste i SolarEdges strategi för tillförlitlighet är en fysiskt vetenskapligt baserad metod i flera nivåer för identifikation av felpunkter. Genom en kombination av konstruktionsregler för tillförlitlighet har det varit möjligt att lämna en garanti för en bevisad 25 års operativ livslängd för systemet. Med ett urval av ledande leverantörer och acceptanstester av deras komponenter, som tillverkades i välkontrollerade miljöer, utfördes accelererade livslängdstester av systemet (och dess komponenter) fram till slitagepunkten för att avgöra när produkten kommer att ge efter, i vilken takt och med vilka felmekanismer.

Tillförlitlighet i flera nivåer

SolarEdges tillförlitlighetsplan i flera nivåer inkluderar analys och konstruktion av interna och externa experter, testning av delsystem genom accelererade livslängdstester av viktiga komponenter och integrerad testning av konstruktionsprototyper (via HALT) och stora urvalsgrupper.

En del av detta arbete har bestått av utvärdering av tiotusentals komponenter i kammare för accelererade livslängdstester (inbränning, termiska belastningscykler, fukt osv.) liksom fältstudier och stresstest av hundratals produkter. Testerna har pågått i motsvarande mer än 100 år (betydligt längre än den förväntade livslängden för solcellssystem). Lärdomarna som gjorts är ovärderliga och därför producerar SolarEdge system med oöverträffad tillförlitlighet.

För att verifiera att varje SolarEdge-produkt som lämnar tillverkningsanläggningarna uppfyller våra höga krav på tillförlitlighet och kvalitet testas varje komponent, underenhet och slutprodukt flera gånger under produktionen. Dessa test inkluderar följande: Automatisk optisk inspektion, inkretstest, funktionstest på panel- och komponentnivå, säkerhetstestning och integrerade stresstest. Dessa rigorösa kontroll- och testningsförfaranden, som utförs på samtliga produkter som vi tillverkar, gör att vi kan garantera att SolarEdge-produkterna fungerar som förväntat under hela produktens livslängd.

En viktig del i vår tillförlitlighetsstrategi, som skiljer oss betydligt från våra konkurrenter, är att vi använder egna programspecifika integrerade kretsar (ASIC) i våra produkter. Det bästa sättet att förbättra tillförlitligheten i elektriska kretsar är att minska antalet komponenter i dem. Det görs i SolarEdge-produkterna genom att flera diskreta komponenter byts ut mot en enda ASIC, som utformats speciellt för den aktuella uppgiften. Själva ASIC tillverkas i en tillverkningsprocess som används för elektronik som används i fordon (så att driftstemperaturerna håller sig inom specifikationerna), och i enlighet med skyddade konstruktionsbestämmelser som definierats speciellt för den 25 år långa livslängden för de programspecifika integrerade kretsarna (ASIC) . Omfattande analys och testning har gjorts för att garantera att ASIC-enheten är tillräckligt tålig för att klara de mekaniska och elektrokemiska påfrestningarna som sker under termiska belastningscykler varje dag under 25 år.

Off
Off