SolarEdge Home Hub Inverters | SolarEdge
Close mobile menu

SolarEdge Home Hub Inverters

SolarEdge Home Hub Inverters
SolarEdge Home Hub Inverters


Möt den ultimata energihanteraren för hemmet som ansvarar för solcellsproduktion, batterilagring, reservdrift* vid elavbrott, laddning av elfordon och vår växande familj av smarta energienheter.

 • Ge större energiproduktion under systemets livstid
 • Förenkla installationer och driftsättning med hjälp av SolarEdge SetApp
 • Skapa förtroende med avancerad säkerhet, som t.ex. skydd mot ljusbågar och nödavstängning
 • Öka systemkapaciteten genom att ansluta flera batterimoduler per växelriktare
   

För förväntad tillgänglighet i din region, kontakta din lokala SolarEdge-representant.
 

*Backup-tillämpningar omfattas av lokala bestämmelser och kräver anslutning med SolarEdge Home Hub Växelriktare - Trefas och SolarEdge Home Backup Interface.

 

Ladda ner databladet

more power and enhanced safety


Redo för Backup

När du kombinerar våra växelriktare med ett SolarEdge Home Backup Interface kan du i händelse av elavbrott erbjuda husägare reservkraft för antingen hela eller delar av hemmets el-förbrukare.
 

Backup Ready


Förbättrade säkerhetsfunktioner

Inkluderar inbyggda och förbättrade säkerhetsfunktioner för att skydda solcellsinstallationer genom att minska riskerna förknippade med elstötar och brand:

 • Monitorering på panelnivå som ger exakt upptäckt av fel
 • SafeDC™- Säkerställer att systemets DC-spänning reduceras till en säker nivå när systemet stängs av
 • Sense Connect - Övervakar kontakterna och förhindrar ljusbågar
 • Mekanismer för tidig upptäckt och förebyggande av ljusbågsfel
Enhanced Safety Features

Utformad för snabbare installationer

 • Trådlös kommunikation mellan växelriktaren och SolarEdge Home Network, vilket minskar kabeldragning, arbete och risken för installationsfel
 • Enkel plug and play-installation, med automatisk smartphone-baserad konfiguration via SetApp
 • Flexibel installation - inomhus eller utomhus
 • Strömlinjeformad beställningsprocess med en och samma part för service, garanti, programvara och utbildning
Designed for Faster Installations

 

Växelriktarstorlekar:

 • SolarEdge Home Hub Växelriktare - Trefas: 5-10kW
Off
On