SolarEdge Home Hub Växelriktare
Close mobile menu

SolarEdge Home Hub Inverters

SolarEdge Home Hub Inverters
SolarEdge Home Hub Inverters


Möt den ultimata energihanteraren för hemmet som ansvarar för solcellsproduktion, batterilagring, reservdrift* vid elavbrott, laddning av elfordon och vår växande familj av smarta energienheter.

 • Ge större energiproduktion under systemets livstid
 • Förenkla installationer och driftsättning med hjälp av SolarEdge SetApp
 • Skapa förtroende med avancerad säkerhet, som t.ex. skydd mot ljusbågar och nödavstängning
 • Öka systemkapaciteten genom att ansluta flera batterimoduler per växelriktare
   

För förväntad tillgänglighet i din region, kontakta din lokala SolarEdge-representant.
 

*Backup-tillämpningar omfattas av lokala bestämmelser och kräver anslutning med SolarEdge Home Hub Växelriktare - Trefas och SolarEdge Home Backup Interface.

 

Ladda ner databladet

more power and enhanced safety


Redo för Backup

När du kombinerar våra växelriktare med ett SolarEdge Home Backup Interface kan du i händelse av elavbrott erbjuda husägare reservkraft för antingen hela eller delar av hemmets el-förbrukare.
 

Backup Ready


Förbättrade säkerhetsfunktioner

Inkluderar inbyggda och förbättrade säkerhetsfunktioner för att skydda solcellsinstallationer genom att minska riskerna förknippade med elstötar och brand:

 • Monitorering på panelnivå som ger exakt upptäckt av fel
 • SafeDC™- Säkerställer att systemets DC-spänning reduceras till en säker nivå när systemet stängs av
 • Sense Connect - Övervakar kontakterna och förhindrar ljusbågar
 • Mekanismer för tidig upptäckt och förebyggande av ljusbågsfel
Enhanced Safety Features

Utformad för snabbare installationer

 • Trådlös kommunikation mellan växelriktaren och SolarEdge Home Network, vilket minskar kabeldragning, arbete och risken för installationsfel
 • Enkel plug and play-installation, med automatisk smartphone-baserad konfiguration via SetApp
 • Flexibel installation - inomhus eller utomhus
 • Strömlinjeformad beställningsprocess med en och samma part för service, garanti, programvara och utbildning
Designed for Faster Installations

 

Växelriktarstorlekar:

 • SolarEdge Home Hub Växelriktare - Trefas: 5-10kW
Off
On