Förlängning av växelriktargaranti | SolarEdge
Close mobile menu

Förlängning av garantin för växelriktare

Garantin för SolarEdges växelriktare kan utökas till 20 eller 25 år, beroende på modell.
Vi har en snabb process för returgodkännande och levererar vanligtvis reservdelen inom 48 timmar om den inrapporterade defekten täcks av den begränsade produktgarantin

 

Garantin kan förlängas genom att betala en engångsavgift och måste köpas inom 24 månader från det att växelriktaren skickades från SolarEdge.

Växelriktarens förlängda garanti gäller endast för växelriktaren och inte för några inbyggda kommunikationstillbehör.

 

Se prislistan för garantiförlängning på växelriktare eller för att kontrollera din garantistatus.


Kontrollera om du är berättigad till en garantiuppdatering.

Inverter Warranty Extension

Klicka på knappen ”Förläng din garanti” nedan och fyll i växelriktarens serienummer för att få priset för den förlängda garantin:

Välj typ av växelriktar-serienummer
Växelriktarens serienummer
?
Import Serials From CSV
Kolumn A - de första 6 tecknen i växelriktarens serienummer
Kolumn B - de följande 9 tecknen i växelriktarens serienummer
Kolumn C - de sista 2 tecknen i växelriktarens serienummer
Kolumn D - begärt antal år för garantin

* Filen får inte innehålla mer än 10 serienummer

Kolumn A – de följande 9 tecknen i växelriktarens serienummer
Kolumn B – begärt antal år för garantin

* Filen får inte innehålla mer än 10 serienummer

Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.