Kommersiella effektoptimerare | SolarEdge
Close mobile menu

Kommersiella effektoptimerare

Commercial Power Optimizers
Commercial Power Optimizers


Öka systemets drifttid och säkerhet. Snabba på ROI

SolarEdge kommersiella effektoptimerare är en DC-DC-omvandlare som ansluts till varannan solpanel på anläggningen och ger dem en viss autonomi och ett visst skydd. Om en panel inte presterar tillräckligt bra påverkar det inte de andra i systemet, vilket eliminerar paneldifferenserrelaterade energiförluster, t.ex. på grund av skuggning, nedsmutsning och åldrande av mono-/bifaciala moduler, och möjliggör därför högre energiproduktion.

Maximal Power Point Tracking per panel möjliggör en flexibel installationsdesign med flera olika riktningar, lutningar och paneltyper i samma sträng. När de arbetar med SolarEdge växelriktare upprätthåller effektoptimerarna automatiskt en fast strängspänning, vilket ger ännu större flexibilitet med längre strängar och strängar av olika längd.

Med monitorering på panelnivå och på distans kan installatörer, EPC:er och underhållspersonal enkelt monitorera systemets prestanda och lokalisera och lösa problem med stor exakthet.

SolarEdge effektoptimerare har branschledande säkerhetsmekanismer som maximerar skyddet av människor och egendom, inklusive vår unika SafeDC™-funktion som reducerar hög likspänning till beröringssäkra nivåer vid avstängning av växelriktaren eller elnätsavbrott.

Increase System Uptime and Speed Up ROI


S-serien – Vår mest avancerade kommersiella effektoptimerare någonsin

Ger oöverträffad säkerhet och effektivitet till ditt nästa kommersiella projekt.

Smart
Maximera anläggningsproduktion med utökad designflexibilitet.

Enkel
Arbeta snabbare med förenklad kabeldragning.

Säker
Installera långvarigt förtroende med Solaredge Sense Connect, en branschnyhet för funktion för ljusbågsdetektering och -förebyggande.

Som alltid kommer du fortsätta att maximera energiproduktionen med DC-optimering och uppleva 100% systeminsyn med monitorering på panelnivå.


Tillgängliga modeller: S1000 (upp til 1000Wp), S1200 (upp till 1200 Wp)

Ladda ner databladet   Titta på videon

The S-Series – Our Most Advanced Commercial Power Optimizer Yet


Smartare design av projekt

S-seien ger utökad designflexibilitet och hjälper dig att designa smartare projekt för större produktion i anläggningen:

 • Mer energi per sträng med upp till 20mA output per sträng
 • Stöd för hög input av ström, bifacial samt högeffektspaneler
 • Färre, och längre strängar (20-23kW per sträng)
Smarter Project Designs


SolarEdge Sense Connect: En nyhet inom säkerhet

SolarEdge Sense Connect är en ny innovation inom branschen, som ger en högre nivå av skydd till din anläggning genom att förebygga och upptäcka ljusbågar.

 • Kontinuerlig monitorering av överhettning orsakad av installationsproblem eller slitage
 • Automatisk avstängning av växelriktaren vid behov när en hög onormal temperatur upptäcks
 • Varningar i realtid för tidig identifiering och lösning av problem
 • SafeDC™ - Minskar automatiskt likspänningen till säkra nivåer


Se hur det fungerar:

sense connect

SolarEdge Sense Connect: A First in Safety


Förenklad kabeldragning för snabbare installation

Med tre korta och en lång kabel är det väldigt lätt att ansluta effektoptimerare. Dessutom minskar risken för potentiella isoleringsfel, vilket ökar säkerheten och minimerar tiden på plats ytterligare.

Vi har också förenklat beställning, design och lagerhantering genom att konsolidera vårt modellutbud.

Simplified Wiring for Faster Installs

Viktiga fördelar

 • Hög effektivitet (99,5 % toppeffektivitet, 98,8 % viktad effektivitet)
 • Kompatibel med ett stort antal paneltyper, inklusive högströmspaneler och bi-facial-paneler
 • Maximerar systemets produktion genom att hela tiden spåra maximal effektnivå (MPP) för varje enskild panel
 • Minskar alla typer av paneldifferens, från tillverkningstolerans till partiell skuggning och åldrande
 • Flexibel design av projekt möjliggör optimalt nyttjande av tak- och markytor samt minskade BoS-kostnader
 • Spårning i realtid av panelernas prestanda samt felsökning på distans
 • Inbyggda och branschledande säkerhetsfunktioner:
  • SafeDC™: Minskar automatiskt hög likspänning till beröringssäkra nivåer vid elnätsavbrott eller avstängning av växelriktaren
  • SolarEdge Sense Connect: monitorerar kontinuerligt effektoptimerarnas kontakter och identifierar felaktiga anslutningar och möjliga fel för tidig upptäckt och begränsning av risker från ljusbågar.
 • Utformad för extrema miljöförhållanden
 • 25 års produktgaranti
Off
On