Välkommen till mySolarEdge - vår app för systemägare | SolarEdge
Close mobile menu

mySolarEdge

mySolarEdge hero banner
mySolarEdge hero banner

mySolarEdge – en mobilapp för systemägare

Följ enkelt solelsproduktionen i realtid samt om du har SolarEdge smarta mätare även hushållets energianvändning. Få full kontroll över energin och besparingarna.

 

Hämta mySolarEdge

Android Icon
Apple Icon

 

mySolarEdge mobile app for system owners


Monitorera ditt systems prestanda, när som helst, var som helst

 • Få insyn i realtid i energianvändning och produktion, för att vara säker på att det är som förväntat
 • Använd enkla och lättlästa diagram för att analysera och jämföra systemets produktion och hushållets konsumtionsbeteende över tid
Monitoring screen


Maximera dina besparingar i elektricitet genom att använda mySolarEdge

 • Lär dig förändra ditt hushålls konsumtion för att passa timmarna med högst solenergiproduktion
 • Identifera ovanliga konsumtionsmönster som kan påverka dina det du sparar
 • Kontrollera din användning av el från nätet och undvik höjda räkningar
 • Förstå när man ska utöka antalet batterier eller smarta enheter i ditt hem, för att spara ännu mer
​​​​​​​Maximize your electricity savings using mySolarEdge


Styr dina Smarta Hem-enheter när du är på resande fot

 • Monitorera och styr på distans ditt batteri, din elbilsladdning eller maskiner hemma ihopkopplade med SolarEdges enheter för smart energi
 • Ställ in smarta scheman för ökad bekvämlighet och maximal energibesparing
 
mySolarEdge Screen

Övervaka ditt systems prestanda- och kommunikationsstatus

 • Visa vid behov växelriktarens status för snabb och enkel felsökning
 • Konfigurera växelriktarens kommunikationsinställningar och ändra Wi-Fi-nätverk eller lösenord
 • Kontakta SolarEdge-support
Monitor your system's health, view solar inverter status and set inverter communication

Komma igång med mySolarEdge-appen

1. Hämta mySolarEdge gratis för iPhone eller Android

Android Icon
Apple Icon


2. Logga in till mySolarEdge

 

Befintlig SolarEdge monitoreringsanvändare

Logga in i appen med ditt befintliga användarnamn och lösenord för SolarEdge monitoreringsportal. Om du inte kan komma ihåg dina inloggningsuppgifter, kontakta din installatör.

Saknar du fortfarande ett SolarEdge-monitoreringskonto?

Kontakta din installatör för att ställa in ditt konto.

Getting started with the mySolarEdge app


Lär dig hur du använder mySolarEdge:

Översikt över mySolarEdge och första inloggning
 

Kontroll av växelriktarens status med mySolarEdge
 

Konfigurera växelriktarkommunikationen
 


 

Off
Off