Mer energi från solenergisystem med våra effektoptimerare | SolarEdge
Close mobile menu

Eftermonteringslösning


Få ut mer energi från din befintliga solcellsanläggning med SolarEdges effektoptimerare

Många installerade solcellssystem underpresterar under hela sin livstid på grund av en mängd olika faktorer, vilket kostar systemägaren i förlorad energi och intäkter. Genom att lägga till energioptimerare från SolarEdge till ett befintligt system tillhandahåller du MPP-spårning för varje enskild modul och ser till att varje modul ger sin maximala kapacitet oavsett andra moduler i strängen.

För befintliga system som har energiförluster på grund av differens mellan moduler erbjuder SolarEdge flera eftermonteringslösningar för att säkerställa en mer optimal energiproduktion.

 

 

Option 1: Effektoptimering på modulnivå

Addera en effektoptimerare för varje modul för extra energi genom MPPT på modulnivå. Det finns inget behov av ytterligare maskinvara eller byte av växelriktare.

Safety and Monitoring Interface for Large Scale Installations

Option 2: Göra befintliga paneler smartare

I tillägg till effektoptimerare från SolarEdge, installera SolarEdges Säkerhets- och Monitoreringsgränssnitt för att möjliggöra:

  • Ytterligare energi genom MPPT på modulnivå
  • Ökat och förbättrat underhåll med hjälp av monitorering på panelnivå
  • Automatisk DC-säkerhet på panelnivå

 

Monitoring Safe DC


SolarEdge Retrofit-produkter

  • Effektoptimerare –  med oberoende optimerarteknologin IndOP™
  • Säkerhets- och Monitoreringsgränssnitt – för monitorering och säkerhet på panelnivå av eftermonterade system
  • SolarEdge Key – driftsättningsverktyg som används för att möjliggöra för SolarEdges effektoptimerare att arbeta med växelriktare som inte kommer från SolarEdge utan behov av att installera ytterligare hårdvara

 

SolarEdge-Key
Off
Off