Trefas Växelriktare med Synergy-teknologi | SolarEdge
Close mobile menu

Three Phase 120kW Inverter with Synergy Technology

Three Phase Inverters with Synergy Technology
Three Phase Inverters with Synergy Technology

Den senaste generationen av trefas växelriktare med Synergy-teknologi är fylld med banbrytande innovationer från SolarEdge och förenklar installation och driftsättning av kommersiella och industriella solenergisystem.

Dessa kombinerar hög kapacitet med lätt vikt och en modulbaserad design vilket gör installationsprocessen enkel. Den unika funktionen för pre-commissioning effektiviserar denna process ytterligare, då man kommer veta att systemet fungerar felfritt redan innan man lämnar anläggningen.

Tillgängliga effekter:

 • 66.6kW, 90kW och 100kW @400V-nät
 • 120kW @480V-nät

 

 

 

Packed with cutting-edge SolarEdge innovation

 

Less time on site, lower costs

Mindre tid på plats, sänkta kostnader

Maximized system performance

Maximerad systemprestanda

Enhanced system safety

Utökad systemsäkerhet

Simple installation and servicing

Enkel installation och service

 


Få viktiga insikter. Redan på plats.

 • Innovativ funktion för pre-commissioning som gör det enkelt att validera varje steg av installationsprocessen direkt från din smartphone
 • Använd SetApp för att konfigurera systemet med en USB-powerbank, redan innan nätanslutning
 • Automatisk identifiering av och sedan möjlighet att på förhand lösa lednings-, kommunikations-, isolations- eller DC-polaritetsproblem
 • Skapa en tydlig lägesrapport av  installationen
Get In-depth Insights. Onsite


Maximerad prestanda och säkerhet

 • Mer energiproduktion med upp till 150% DC-överdimensionering
 • Undvik paneldegradering med inbyggd nattlig PID-likriktare
 • Få meddelande om felaktiga kopplingar på terminalblocken för DC och AC med hjälp av termiska sensorer
 • Klara av händelser av överspänning med hjälp av integrerade RS485 och DC-överspänningsskydd Typ 2, och AC-överspänningsskydd Typ 2 som tillval; monitorerade (gäller endast överspänningsskydden för DC/AC, genom alerts) samt utbytbara på plats
 • Automatisk minskning av DC-spänningen till beröringssäkra nivåer vid avstängning av systemet med inbyggda funktionen SafeDC™
 • Skydda personer och egendom med inbyggt ljusbågsskydd samt rapid shutdown som tillval
 • Känn dig trygg med vår långa garanti på 12 år, med möjlighet att förlänga till 20 år
 • Uppfyll lantbrukets RCD-krav (mindre än 100mA)
Maximized system performance and safety


Förenklad installation och service

 • Enkel installation för två personer tack vare lätt vikt och modulbaserad design
 • Lättillgänglig och enkel att ge service tack vare Synergy Manager. Inget behov av att öppna växelriktarenhetens hölje för konfigurering eller underhåll
 • Inbyggd monitorering på panelnivå erbjuder komplett översikt av systemet samt felsökning på distans
Additional Product Benefits


Installationsvideos:

Del 1 - Montering

Del 2 - Koppla in

Del 3 - Konfigurering

Off
On