SolarEdge och solenergi i media - Nyheter och artiklar | SolarEdge
Close mobile menu

I media

Intressanta lokala och globala nyheter om SolarEdge och solenergibranschen.
17.12.2021

Lanserar nästa generations effektoptimerare

09.11.2021

What’s more important, at least in the short term? Is it to have modules and clean energy, or to support human rights? Both issues are very important so it’s a tough mission.

13.10.2021

Dagens Nyheter skrive om IAEs årliga rapport gällande energiläget i världen, och som just släppts. Tyvärr ser 2021 års utsläpp av koldioxid ut att nå rekordnivåer, men även att förnyelsebar energi ökar starkt – dock i en ej tillräcklig takt för att nå 2050 års miljömål. Vi behöver alla göra mer.

06.10.2021

I Skåne undersöker man vilken mark som är lämplig för solcellsparker. Projektet SolMarken har startats av Länsstyrelsen Skåne och Solar Region Skåne för att söka alternativ till placering av solcellsparker.

01.10.2021

Ständigt dryftas om solceller är något för vårt klimat och långa vintrar. Men faktum är att det finns en hel del fördelar med just Sverige och våra norra breddgrader. Intressant artikel att titta på.

18.08.2021

Ny och spännande produkt från IKEA: Med ”Strömma” erbjuder möbelföretaget nu förnyelsebar energi till sina slutkunder. Produkten har skapats i samarbete med SolarEdges partner SVEA Solar. Ett viktigt steg mot en grönare framtid.