Nättjänster och tjänster för virtuella kraftverk | SolarEdge
Close mobile menu

Grid Services and Virtual Power Plants Solution

Grid Services hero banner
Grid Services hero banner

Skynda på övergången till ett förnybart, mer stabilt och kostnadseffektivt nät

För att öka andelen solenergi i energimixen driver SolarEdge övergången från centraliserade till distribuerade energinät med sin lösning för innovativa nättjänster. Lösningen tillåter molnbaserad och i realtid samlad styrning, hantering och rapportering av en samling distribuerade energikällor i realtid, såsom solceller, lagring och elfordon, för att skapa virtuella kraftverk.


Ladda ner broschyren om nättjänster


Kontakta oss 
 

 

Accelerating the Transition to a Renewable, More Stable, and Cost-Effective Grid

Hantera energiförsörjningsproblem

Distributionsföretag kan hantera och fördröja dyr byggnation och ofta underutnyttjad nätverksinfrastruktur genom att utnyttja samlad energi i virtuella kraftverk för att hantera lokal energibrist.

Meeting Energy Supply Shortages

Gardera sig mot prisrörlighet

Skydda energiföretag i detaljistledet från toppar i energipriset genom att ge åtkomst till lagrad energi och avbrytbar last genom att automatiskt ladda ur energi eller hantera efterfrågan för att minska kostnaderna under perioder med hög belastning.

 

Hedging Pricing Volatility

Upprätthålla nätstabilitet

Samutnyttja solceller, batterier och elbilsladdare för att snabbt och automatiskt modifiera produktion eller förbrukning, för att hjälpa nätverksoperatörerna att stabilisera nätfrekvens och spänning.

 

Maintaining Grid Stability

SolarEdges nättjänstprodukter

För att hantera det komplexa nätverket med distribuerad energiproduktion krävs sofistikerade plattformar för hanteringen, som till exempel SolarEdges nättjänster som kan implementeras på följande sätt:

  • Använda ett anpassningsbart molngränssnitt för SolarEdge
  • Integrera med tredje parts programvarugränssnitt via en särskild nättjänst-API


Kontakta oss 
 

SolarEdge’s Grid Services Offering

Nya era för energiproduktionen

När solenergi och lagring fortsätter att spridas över världen övergår energiproduktionen från ett centraliserat system till en distribuerad nätverksmodell, där energin produceras nära platsen där den ska användas och lagras.

Denna modell skapar en möjlighet att länka samman och decentralisera energinätverk, vilket ger bättre tillförlitlighet, tjänster och stabilitet samt lägre kostnader för nätet.

Detta ger fördelar för alla berörda intressenter:

  • Elförsörjningsföretag kan utnyttja distribuerade energiresurser för att effektivt tillgodose efterfrågan
  • Energiföretag i detaljistledet får skydd mot toppar i energipriset
  • Ägare till stora parker med solenergi kan hantera sin solcells- och lagringssystem i molnet
  • Ägare till solcellssystem, elbils- och batterisystem kan glädja sig åt en ny inkomstkälla

 

A New Dawn in Energy Generation

Se hur SolarEdges nättjänster ger samlad styrning och datarapportering för distribuerade energinätverk

Video
Off
Off