Solceller för företag ger ren energi och besparingar | SolarEdge
Close mobile menu

Solenergilösningen med mer än solpaneler för företag

Varför är det vettigt att använda solenergi?

Aldrig tidigare har förutsättningarna varit så gynnsamma för energioberoende. Driftskostnaderna påverkas negativt av stigande elkostnader. Detta försvinner när din energikälla är solenergi.    

I många regioner erbjuds statliga incitament för att installera solenergisystem och företag kan dra nytta av el som säljs tillbaka till elnätet eller av egenförbrukning. Dessutom inför såväl länders regeringar som enskilda företag policies för minskade koldioxidutsläpp för att minska klimatförändringarna. 

Solenergi nämns nästan alltid som en viktig komponent för dessa strategier. Kunderna kräver också att de företag som de stödjer gör mer för att minska sitt koldioxidavtryck.

 

Titta och lyssna på varför Woodsafe Timber Protection valde solenergi

solceller företag


SolarEdge har hjälpt företag av alla storlekar att gå över till lönsam och ren förnybar energi. Våra kommersiella solenergilösningar har visat sig ge värde till ett brett spektrum av olika sorters tillämpningar, exempelvis:

  • Tak på kommersiella fastigheter, inklusive carportar, bensinstationer, köpcentrum och hotell
  • Industriella tak, såsom tillverkningsanläggningar, fabriker och anläggningar för kylförvaring 
  • Offentliga byggnader, som skolor och universitet, kommunala byggnader och sjukhus.
  • Jordbruk och lantbruk (agrivoltaics)
  • Flytande system
Profitable and clean renewable energy
Varför solenergilösningar från SolarEdge?
Improve your bottom line icon
Förbättra ditt resultat

SolarEdge gör det möjligt att generera mer energi från varje solpanel, genom att minska den energiförlust som kan uppstå till följd av paneldifferens. Med SolarEdge påverkar svagare solpaneler inte prestandan hos de starkare. SolarEdge-systemet är framtidssäkrat mot potentiella risker som kan orsaka minskad total energiproduktion under systemets livstid.

Secure your investment icon
Säkra din investering

SolarEdges SafeDC™-funktion uppfyller de striktaste säkerhetsstandarderna och är utformad för att minska solcellssträngens spänning till en säker nivå när växelriktaren eller nätet stängs av, vilket skyddar din egendom såväl som installatörer, elektriker och brandmän 

Detta säger anläggningsägare
BRF Trelleborgshus 1
Installatör: Prenad
Plats: Sverige
Installerad kapacitet: 250kWp

Ska vi klara klimatmålen framöver, så måste alla bostadsrättsföreningar hjälpas åt. I Riksbyggens fall har finns det 2000 föreningar. Det är väldigt mycket takytor. Kan vi utnyttja dem, och sätta solceller på taken, kan vi nå klimatmålen mycket, mycket snabbare.
Den tekniska lösningen för detta är en, skulle jag säga, top notch-anläggning. Det är LG-paneler med riktigt bra verkningsgrad. Vi har SolarEdges senaste växelriktare och dessutom har vi batteri-backup på 90kW. Så det är en riktigt modern anläggning.
Det är tre år sedan vi började med idéerna och jag får säga så här; Det här är mycket bättre än vad jag hade som ide från början.

Ola Palmblad, Projektchef Riksbyggen

Woodsafe Timber Protection
Installatör: El av Sol AB
Plats: Sverige
Installerad kapacitet: 494kWp

Woodsafe är en förädlingslänk mellan byggindustrin och träindustrin. Men det handlar också om hållbar produktion. När vi först tittade på solenergianläggning hade vi först inte tänkt så mycket på solkraft. Vi trodde det var dyrt, omständligt och med lång payback-tid. Men sen fick vi förklarat för oss hur solenergi egentligen fungerar med solpaneler – och därefter var beslutet väldigt enkelt.
Solen var det sista för att sluta cirkeln – i en cirkulär produktion. Så idag är vi självförsörjande på el, och vi eldar med biobränsle som är CO2-neutral. Vi har en ny lastmaskin på gång som går på HVO-bränsle, förnyelsebart helt och hållet, och alla truckar kör vi på el och laddar med vår egen energi. Jag har själv köpt en elbil, så nu är vi elektrifierade ut i fingerspetsarna.
Det är en riktigt skön känsla att vakna på morgonen, att se solen lysa och veta att nu kör vi med egen ström. Att inte vara beroende av någon annan när det är fint väder. En annan skön känsla är att ha hela det här tänket med våran hållbarhet är att nu lämnar vi efter oss något för framtiden som är helt i linje med FNs globala mål.

Thomas Bengtsson, VD på Woodsafe

Granulati Basaltici site
Installatör: CS Group
Plats: Italy
Installerad kapacitet: 1499kWp

Vårt företag behövde bygga ett solcellssystem för att försöka minska elkostnaderna, och efter att ha analyserat andra konkurrenter litade vi på och valde CS Group S.r.l., då de föreslog den nya teknologin från SolarEdge. Vi kände inte till de optimerare som förbättrar effektiviteten hos varje enskild panel, eller den säkerhet som dessa erbjuder så fort ett problem med för hög spänning, överhettning eller bortkoppling från elnätet uppstår. 
Och slutligen applikationen som gör det möjligt för dig, var du än befinner dig, att för varje minut kontrollera hela solcellanläggningen från paneler till effektoptimerare och växelriktare; liksom att när som helst kunna se hela systemets prestanda och analysera avvikelser i varje enskild del. 
Allt detta leder till hög produktivitet och därmed till en snabbare ekonomisk avkastning på den gjorda investeringen, vilket för en företagare är det bästa man kan begära av just en investering.

Francesco Ferrara, Legal representative, Granulati Basaltici

Molino San Paolo Site
Installatör: CS Group
Plats: Italy
Installerad kapacitet: 448.9kWp

Vi valde att använda SolarEdge i vår anläggning eftersom vi inte var nöjda med det system som installerades i vår första anläggning på Molitoria San Paolo Spa. Vi ville ha det bästa när det gäller prestanda och tillförlitlighet, eftersom detta också helt och hållet återspeglar vår affärsverksamhet. 
Vårt val har gjort det möjligt för oss att optimera det tillgängliga utrymmet maximalt och garantera utmärkta produktionsresultat.

Paolo Gallo, CEO, Molino San Paolo

To.Da. Caffè Factory
Installatör: CS Group
Plats: Italy
Installerad kapacitet: 441.5 kWp

Vi valde SolarEdge eftersom det rekommenderades av företaget C.S. Group Srl. Efter att ha illustrerat systemet har vi förstått det stora tekniska värdet när det gäller effektivitet, tillförlitlighet och avkastning. Även den innovativa säkerheten som skyddar taket på vårt skjul med solceller har fått oss att förstå att all teknologi från SolarEdge är unikt i världen

Giuseppe Toscano, Owner, To.Da. Caffè Factory

Audi Field, D.C United
Installatör: New Columbia Solar
Plats: United States
Installerad kapacitet: 627.8kW

När vi öppnade Audi Field år 2018 åtog vi oss att minska vår miljöpåverkan och mildra klimatförändringarna. New Columbia Solars förstklassiga installation med SolarEdge-produkter stärker vår position som en av de mest miljövänliga platserna för underhållning i Washington D.C. Vi är glada över att bli smartare när det gäller vår energi och visa vägen för andra fotbollsklubbar runt om i världen.

Zachary Abaie, Head of Communications, D.C. United

Agri-gascom Kaminagayama Solar Farm
Installatör: Nihon Kawara Union Co.,Ltd.
Plats: Aichi, Japan
Installerad kapacitet: 2,196MW

Skogen på den östra sidan är 30 meter hög och anläggningen får delvis skugga redan vid 10-tiden på vintern.  SolarEdge-systemet minskar denna påverkan och ökar avkastningen med 3 %. 
Det finns även jordbrukare som arbetar under solpanelerna, vilket innebär en risk för elchocker om exempelvis elektriska ledningar av misstag skulle klippas av, men med SolarEdges SafeDC-funktion skyddas jordbrukarna från dessa risker.

Syuntaro omori, CEO, Nippon Gascom Inc.

Hur fungerar solenergi och varför fungerar SolarEdge bättre?

Solpaneler genererar elkraft genom att omvandla solstrålning till likström (DC). Växelriktare omvandlar sedan likströmmen till växelström (AC) som förser bostäder och företag med el.

Växelriktarna står för upp till 20 % av kostnaden för hela solenergisystemet, men hanterar 100 % av systemets produktion. Valet av växelriktare är därför avgörande för det långsiktiga ekonomiska resultatet för ett solcellssystem, eftersom det kan maximera energiproduktionen och minska kostnaderna över systemets livstid.

How Solar Works and Why SolarEdge Works Better

Mer effekt. Mer synlighet. Mer säkerhet.

Här gör SolarEdge saker och ting lite annorlunda. SolarEdges effektoptimerare är direkt anslutna till varje solpanel och förvandlar de ”dumma” solpanelerna till smarta solpaneler. Effektoptimerarna ökar energiuttaget från ditt solcellssystem genom att kontinuerligt hålla koll på den maximala effekten (Maximum Power Point Tracking, MPPT) för varje enskild solpanel. Prestandainformationen för varje solpanel kommuniceras till SolarEdge monitoreringsportal för att underlätta diagnos och underhåll på distans.

Varje effektoptimerare är utrustad med vår unika SafeDC™-funktion, som är utformad för att automatiskt minska solpanelernas likspänning till en säker nivå när växelriktaren eller elnätet stängs av.  Detta är viktigt för installation, underhåll och nödsituationer.

 

More power. More visibility. More safety.
Funderar du på att installera ett solenergisystem på din fastighet?
Kontakta oss
Kontakta oss

Off
Off