Monitorera effektivitet hos solpaneler | SolarEdge
Close mobile menu

Monitoreringsportalen


Monitoreringsportalen ger förbättrad prestandaövervakning och avkastningssäkring genom omedelbar feldetektering och varningar på modulnivå, strängnivå samt systemnivå.

Ingen extra hårdvara eller ledningar krävs för att överföra data från effektoptimerarna till växelriktaren: då övervakningssensorerna och sändarna är inbyggda i SolarEdges effektoptimerare och växelriktaren och mätdata överförs via de vanliga kablarna.
 

Ladda ner monitoreringsappen
(Endast för installatörer och återförsäljare)

Android icon          Apple icon
 

Ladda ner mySolarEdge
(Systemägare)

Android icon          Apple icon
 

solar monitorViktiga fördelar:

 • Fullständig synlighet av ditt systems tekniska och ekonomiska prestanda, inklusive interaktiva diagram och systemdesign 
 • Visualisering av solenergiproduktion, byggnadens förbrukning samt egenförbrukning
 • Data presenteras på modulnivå, strängnivå samt systemnivå 
 • Omfattande rapporter på site- och helhetsnivå samt analysvertyg med en möjlighet att schemalägga automatiska rapporter och att exportera rapporter
 • Effektiv hantering av alla system och förbättrad O&M:
  • Automatiska varningar för systemfel
  • Felsökning på distans och access till realtids systemdata samt vägledd orsaksanalys av fel
  • Högupplöst data inklusive historiska och aggregerade översikter med jämförbar analysdiagnostik
 • Enkel access från dator, smartphone eller läsplatta
 • Flera alternativ att kunna dela och publicera på sociala medier eller annat sätt för att sprida kännedom eller genera leads
 • Utan kostnad i 25 år

Alla dessa funktioner gör det möjligt för integratörer, installatörer, underhållspersonal och systemägare att förbättra anläggningens prestanda, säkerställa systemets avkastning, maximera effekten av solenergi och minska underhållskostnaderna genom att öka systemets driftstid och lösa fel mer effektivt.

Funktionen för fysisk layout i Monitoreringsportalen gör att du kan monitorera system på modulnivå och därmed lokalisera problem till den exakta modulen via en virtuell systemöversikt. För att skapa och redigera anläggningens fysiska layout snabbt och enkelt, använd programmet SolarEdge Mapper eller den webbaserade layout editor.

solar panel efficiency


Titta på guiden för editering I

Del I – Villasystem och grundläggande funktioner
Del II -  Kommersiella anläggningar och avancerade funktioner

Monitoreringsfunktioner för villasystem

Monitoreringsfunktioner för kommersiella anläggningar

Monitoreringsfunktioner för StorEdge®


Monitoreringsportalen erbjuder kostnadsfri monitorering på modulnivå i 25 år, när som helst, var som helst.

Off
Off