Ge kraft till dina kommersiella solenergiinstallationer | SolarEdge
Close mobile menu

Driv dina kommersiella solenergiinstallationer med SolarEdge

Rätt partner för att göra dina affärer lättare

SolarEdge har allt du behöver för att lyckas som installatör med fokus på den kommersiella marknaden.

SolarEdges specialiserade hjälpmedel och experter hjälper dig att sammanställa en skräddarsydd och optimerad designplan, inklusive analys av LCOE och ROI. Med SolarEdge Designer för anläggningsdesign kan du enkelt skapa ett förslag för kunden – anpassat med din företagslogo – som maximerar den tillgängliga takytan för att få ut så mycket kraft som möjligt. Våra lokala team är också närvarande vid installation och driftsättning när det behövs.

SolarEdges växelriktare stöder längre strängar och olika antal paneler, så att du kan installera mindre stödjande hårdvara. En enda sträng kan också ha solpaneler placerade i olika riktningar och lutningar, vilket gör installationen ännu enklare.

Energiuttaget ökas ytterligare genom att kontinuerligt hålla koll på den maximala effekten i systemet (Maximum Power Point Tracking, MPPT), så att du får ut maximal kapacitet av varje enskild solpanel.

Omfattande utbud av kommersiella tjänster

Säkerheten först

 

Hos SolarEdge börjar säkerheten för solenergisystem på solpanelsnivå för bästa möjliga skydd av människor och egendom.

Vår omfattande  säkerhetssvit innehåller förbättrade funktioner som uppfyller branschens strängaste säkerhetsbestämmelser och som utformats för att säkerställa välbefinnandet för installatörer, underhållspersonal, räddningspersonal och systemägare. 

Dessa funktioner inkluderar SafeDC™, som minskar likspänningen till en beröringssäker nivå vid nätfel eller när växelriktaren stängs av. Monitorering på solpanelsnivå (kostnadsfritt i 25 år) gör att automatiska varningar skickas om systemproblem, vilket förebygger potentiella säkerhetsrisker, och vår monitoreringsportal gör det möjligt för dig att på distans hantera många problem med solpaneler. Tekniken för detektering och förebyggande av ljusbågsfel gör det möjligt att identifiera och stänga av ljusbågar med hjälp av automatisk avstängning av växelriktaren för stränglängder upp till 400 m.

Safety First
Vad säger kunderna?
BRF Trelleborgshus 1
Installatör: Prenad
Plats: Sverige
Installerad kapacitet: 250kWp

Ska vi klara klimatmålen framöver, så måste alla bostadsrättsföreningar hjälpas åt. I Riksbyggens fall har finns det 2000 föreningar. Det är väldigt mycket takytor. Kan vi utnyttja dem, och sätta solceller på taken, kan vi nå klimatmålen mycket, mycket snabbare.
Den tekniska lösningen för detta är en, skulle jag säga, top notch-anläggning. Det är LG-paneler med riktigt bra verkningsgrad. Vi har SolarEdges senaste växelriktare och dessutom har vi batteri-backup på 90kW. Så det är en riktigt modern anläggning.
Det är tre år sedan vi började med idéerna och jag får säga så här; Det här är mycket bättre än vad jag hade som ide från början.

Ola Palmblad, Projektchef Riksbyggen

Woodsafe Timber Protection
Installatör: El av Sol AB
Plats: Sverige
Installerad kapacitet: 494kWp

Woodsafe är en förädlingslänk mellan byggindustrin och träindustrin. Men det handlar också om hållbar produktion. När vi först tittade på solenergianläggning hade vi först inte tänkt så mycket på solkraft. Vi trodde det var dyrt, omständligt och med lång payback-tid. Men sen fick vi förklarat för oss hur solenergi egentligen fungerar med solpaneler – och därefter var beslutet väldigt enkelt.
Solen var det sista för att sluta cirkeln – i en cirkulär produktion. Så idag är vi självförsörjande på el, och vi eldar med biobränsle som är CO2-neutral. Vi har en ny lastmaskin på gång som går på HVO-bränsle, förnyelsebart helt och hållet, och alla truckar kör vi på el och laddar med vår egen energi. Jag har själv köpt en elbil, så nu är vi elektrifierade ut i fingerspetsarna.
Det är en riktigt skön känsla att vakna på morgonen, att se solen lysa och veta att nu kör vi med egen ström. Att inte vara beroende av någon annan när det är fint väder. En annan skön känsla är att ha hela det här tänket med våran hållbarhet är att nu lämnar vi efter oss något för framtiden som är helt i linje med FNs globala mål.

Thomas Bengtsson, VD på Woodsafe

Industrial installation in Caltagirone
Installatör: CS Group
Plats: Italy
Installerad kapacitet: 500kW

Vi började offerera och installera SolarEdge 2012 efter vi på en utbildning med det lokala teamet fick veta att SolarEdge-systemet är framtidens solcellssystem. När det gäller avkastningen kunde vi konstatera en ökning med cirka 20 % jämfört med traditionella system, främst på grund av systemets höga tillförlitlighet.


När det gäller garanti och support ligger SolarEdge verkligen långt före alla andra på solenergimarknaden. Snabb respons, snabba åtgärder och mottagandet av ersättningskomponenter mycket snabbt gör att förluster på grund av problem verkligen är försumbar. 

Avslutningsvis vill vi säga att avkastning, tillförlitlighet, garanti och säkerhet ger snabb ekonomisk avkastning för våra kunder, som därför ofta utökar sina solcellsanläggningar, vlket bekräftar SolarEdge.

Alessio Catalano, CS Group Owner & Business Developer,
CS Group, Italy
Alkion Terminal
Installatör: All Energy & Architecture
Plats: Italy
Installerad kapacitet: 440kW

Because of the high risk at the fuel deposit, we chose a technology that would allow the customer to go about their business with total peace of mind. We proposed SolarEdge DC optimized inverters due to its positive safety record, embedded SafeDC™, and arc fault detection technology. This PV solution allows the customer to work safely during normal operations and even during potential emergencies. 

Riccardo Betti, CEO,
All Energy & Architecture, Italy
B&H Photo and Video Roof
Installatör: Evergreen Energy
Plats: USA
Installerad kapacitet: 2.7 MW

Vi överträffade våra konkurrenter och vann solprojektet för B&H Photo and Video genom att påvisa hur SolarEdge-system överglänser de andra systemen. Den oöverträffade tillförlitligheten och säkerheten hos deras växelriktare och effektoptimerare hjälpte oss att ta bort kundens oro över potentiella elektriska fel och överspänning samt att överträffa NEC-kraven.

Issac Israel, Founder and President, Evergreen Energy

Northwestern Glass Fab
Installatör: Renu Energy Solutions
Plats: USA
Installerad kapacitet: 600 kW

Genom att välja SolarEdge får vi ett antal flexibla, kodningssäkra lösningar som är redo att implementeras direkt ur lådan. Dessutom ger deras monitoreringsmöjligheter på panelnivå oss de insikter som behövs för att underhålla systemen och tillhandahålla löpande kundservice på en nivå som överträffar förväntningarna.

Andrew O'Donnell, Director of Construction, Renu Energy Solutions

Kiryu City Hishimachi PV Plant
Installatör: I-S3.CO. Ltd
Plats: Japan
Installerad kapacitet: 1,850 kWp

I egenskap av EPC har vi på grund av de tydliga tekniska fördelarna inget annat alternativ att rekommendera till våra kunder än system från SolarEdge. En av de mest anmärkningsvärda fördelarna är helt klart MPPT på panelnivå och möjligheten till datainsamling på panelnivå.  Med denna fördel kunde vi maximera elproduktionen på varje plats som hanterar den ojämn instrålningen, utan att behöva göra några ytterligare åtgärder. Dessutom kan vi spara på andra kostnader, t.ex. drift och underhåll, användning av likströmskabel, kostnader för avancerad likströmsdesign samt ackumulerade kostnader för framtida byte av växelriktare. SolarEdge-systemet är därför konkurrenskraftigt i kostnadshänseende, till och med vid en jämförelsemed de billigaste konkurrenterna.

Suomi Masuda, CEO, I-S3.CO. Ltd

Medline Manufacturing Facility
Installatör: Evergreen Energy
Plats: USA
Installerad kapacitet: 1.32 MW

Evergreen föreslår SolarEdge för alla sina kunder. Vi ser hela tiden fördelarna med att övervaka kommersiella projekt ner till varje individuell panel. När man använder traditionella strängväxelriktare kan felsökning av en anläggning som inte presterar tillräckligt bra vara en total mardröm. Dessutom har vi sett de långsiktiga effekterna av effektoptimerarna, eftersom våra SolarEdge-anläggningar fortsätter att prestera bättre.

Jacob Sussman, COO, Evergreen Energy

Giropoma site
Installatör: Energy Tools
Plats: Spain
Installerad kapacitet: 555kWp

Vi har åtagit oss att tillhandahålla utmärkta lösningar till våra kunder så att de har tillgång till en installation som ger dem lugn och ro och maximal produktion. Vi erbjuder därför våra kunder produkter som har längsta möjliga garantitid så att produkterna fortfarande är under garanti när de har betalat tillbaka sig.

Jordi Coll, Technical Director, Energy Tools

Varför kan SolarEdges solenergiinstallationer ge dig mer?
Öka intäkterna
Öka intäkterna

Installera fler solpaneler med optimerad design. Erbjud mer energi under systemets livstid.

Minska utgifterna
Minska utgifterna

Sänk dina BoS-kostnader med hjälp av flexibel projektdesign. Lägre drifts- och underhållskostnader med monitorering på solpanelsnivå. Branschens längsta garantier (12 år för växelriktare, 25 år för effektoptimerare).

Minska riskerna
Minska riskerna

Inbyggt skydd – SafeDC™ i varje solenergiinstallation. Maximal säkerhet för människor och tillgångar.

Kontakta oss
Kontakta oss
Heltäckande kommersiella tjänster
Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som kan få din verksamhet att växa med oss
Projektdesign och stöd vid försäljning
Projektdesign och stöd vid försäljning
Våra särskilda verktyg och designoptimering
Jämförande simulering
LCOE- och ROI-analys
Tekniktjänster hjälper dig att slutföra affärer
Genomförande av projekt
Genomförande av projekt
Designvalidering
Praktisk träning
Checklista för installation
Support på plats
Fjärrstyrning
Automatisk driftsättningsrapport
Drift och underhåll
Drift och underhåll
Hantering av anläggningar
Specifika varningar
Monitorering av prestanda
Analys på solpanelsnivå
Distansfelsökning
Automatic Reporting
Hur fungerar systemet?
system
Effektoptimerare

Ansvarar endast för omvandling från likström till växelström. Den fasta strängspänningen säkerställer att driften alltid är så effektiv som möjligt, oberoende av stränglängd och temperatur. Överför prestandadata på solpanelsnivå i realtid till SolarEdge monitoreringsportal via inbyggt Ethernet eller trådlösa anslutningsalternativ.
 

Läs mer

​Solenergiväxelriktare

Erbjuder förbättrad monitorering av solpanelernas prestanda och avkastning genom omedelbar feldetektering och varningar på solpanels-, sträng- och systemnivå, vilket i sin tur ger lägre drifts- och underhållskostnader och ökad drifttid för systemet. Få enkel åtkomst till monitoreringsportalen från valfri dator eller mobil enhet, kostnadsfritt i 25 år.

Läs mer

Övervakning

Erbjuder förbättrad monitorering av solpanelernas prestanda och avkastning genom omedelbar feldetektering och varningar på solpanels-, sträng- och systemnivå, vilket i sin tur ger lägre drifts- och underhållskostnader och ökad drifttid för systemet. Få enkel åtkomst till monitoreringsportalen från valfri dator eller mobil enhet, kostnadsfritt i 25 år.

Läs mer

Vill du bli SolarEdge-installatör?

Off
Off