Ta del av retrofit-marknaden med vår lösning | SolarEdge
Close mobile menu

Eftermonteringslösning


Upptäck marknaden för eftermontering

Öka försäljningen av solpaneler genom att dra fördel av kundernas äldre system med andra växelriktare som inte kommer från SolarEdge.

  • Underpresterar dina kunders nuvarande solpanelsystem?
  • Är det fel på deras växelriktare eller har garantitiden gått ut?
  • Vill dina kunder ha bättre säkerhetsegenskaper och bättre systemfunktioner som batterilagring, smart energihantering eller monitorering av prestanda?

Hjälp dina kunder att anpassa sig till ett SolarEdge-system genom att byta ut deras befintliga växelriktare mot en SolarEdge-växelriktare och lägga till SolarEdge effektoptimerare i systemet.


Kunderna får många fördelar genom att uppgradera till SolarEdge, allt i en enkel, prisvärd installation:

  • Bättre energiproduktion för högre avkastning från systemet
  • Kontroll på panelnivå
  • Förbättrad systemsäkerhet
  • Utökad, framtidssäkrad funktionalitet
Discover the Retrofit Market


Varför eftermontering?

Många installerade solcellssystem får med tiden sämre prestanda, vilket innebär lägre energi och sämre avkastning för systemägaren. Solpanelsystemets prestanda-ratio är förhållandet mellan den teoretiska och den verkliga energiomsättningen. Allt eftersom den har förbättrats över åren finns det flera delar som fortsätter att orsaka energiförlust på grund av  paneldifferens.

Partiell skuggning, ojämn nedsmutsning, temperaturskillnader och tillverkningstoleranser kan ha en negativ inverkan på hela solpanelsystemet som ett resultat av olika maximala effektpunkter (MPPT) för varje solpanel i systemet. Solpanelernas ojämna åldrande fortsätter också att öka obalansen och minskar avkastningen för ett solpanelsystem för varje år.

Why Retrofit


Varför eftermontering med SolarEdge?

Generate More Energy

Generera mer energi

Traditionella strängsystem sänker uteffekten till samma nivå som den lägst presterande solpanelen, medan SolarEdge-systemet minimerar förlusterna till följd av obalansen genom spårning av maximala effektpunkten (MPPT) för varje solpanel. SolarEdge effektoptimerare utför spårning av maximala effektpunkten (MPPT) för varje solpanel för sig, och extraherar därför maximalt med energi från varje solpanel, oberoende av de andra i strängen.
Ju större obalansen är mellan solpanelerna i systemet, desto mer energi kan utvinnas genom att eftermontera ett SolarEdge-system.

Improve System Safety

Förbättra systemsäkerheten

Solpanelsystemen är säkra, och tekniska förbättringar har gjort dem ännu säkrare. Med en traditionell växelriktare har solpanelens kablar hög likströmsspänning så länge solen är uppe. SolarEdge förbättrar solpanelsäkerheten ytterligare med sin SafeDC™-funktion, som utformats för att minska solpanelsystemets högspänning till 1 V per panel när växelströmmen är avstängd, för att skydda installatörer, underhållspersonal, brandkårspersonal och egendom.

Protect Your Customer’s Investment

Skydda kundens investering

Med SolarEdge kan prestandan för varje panel i solpanelfältet monitoreras med monitoreringsportalen i realtid. Automatiska varningar skickas för systemproblem och den kostnadsfria monitoreringsappen är alltid tillgänglig för systemet, oavsett var man befinner sig.
Investeringen i systemet säkras ytterligare med SolarEdges långtidsgarantier, som baseras på fälttestad produkttillförlitlighet. Systemägare kan känna sig lugna med en standardgaranti på 12 år för SolarEdge-växelriktare (kan förlängas till 20 eller 25 år) och 25 år för varje effektoptimerare.

Future-proof the PV System

Framtidssäkra solcellssystemet

Genom att välja SolarEdge förbereder du dina kunder för innovativa lösningar idag som de kan behöva imorgon. Se bortom solpanelerna mot problemfria uppgraderingar till batterilagring, funktioner för smarta hem, elbilsladdning och mycket mer. Kunderna kommer att dra nytta av ökad solenergianvändning och bli mindre beroende av elnätet. Allt hanteras med bara en SolarEdge-växelriktare, hjärnan i solpanelsystemet.

Off
Off