S1000 & S1200 Kommersiella effektoptimerare | SolarEdge
Close mobile menu

S1000 & S1200 Kommersiella effektoptimerare

S1000 & S1200 Commercial Power Optimizers
S1000 & S1200 Commercial Power Optimizers

 

     

99,5%

Verkningsgrad

25

Års garanti

100%

Systemsynlighet

     
 

Mer energi och intäkter

S1000 och S1200 effektoptimerare i S-serien är DC-DC-omvandlare som är idealiska för solcellsprojekt på tak, carportar eller markmontering och ansluts till varannan panel i kommersiella solcellsanläggningar för att maximera systemets produktion.

Genom att använda Maximum Power Point Tracking för att öka systemets totala avkastning och intäkter gör effektoptimeraren det möjligt för panelerna att arbeta oberoende av varandra så att paneler med sämre prestanda inte påverkar andra paneler i strängen. Paneldifferens-relaterade effektförluster på grund av skuggning, nedsmutsning eller åldrande elimineras, vilket ger en högre total energiproduktion. Detta inkluderar även bifacial-paneler där energiförluster som orsakas av markens varierande reflektionsförmåga, skuggning, hinder eller andra faktorer på baksidan också kan minskas.

More Power and Revenue

Maximal flexibilitet för lägre BoS-kostnader

Uppfyll enkelt dina mest komplexa projektlayouter genom att placera solpaneler i flera riktningar, lutningar och med olika paneltyper i samma sträng med hjälp av Maximum Power Point Tracking.

När du arbetar med SolarEdge växelriktare kan du med effektoptimerare öka dina designmöjligheter genom att automatiskt bibehålla en fast strängspänning. Detta ger ännu större flexibilitet och minimerar tiden på plats med färre, längre strängar (upp till 23 kW per sträng) och strängar av olika längd.

Branschledande systemsäkerhet

Maximera skyddet av människor och egendom med våra avancerade, inbyggda säkerhetsmekanismer som uppfyller och överträffar globala säkerhetsbestämmelser för solceller:

  • SafeDC™ - reducerar automatiskt hög systemspänning till säkra nivåer vid avstängning av växelriktare eller elnät
  • SolarEdge Sense Connect* - patenterad SolarEdge-teknologi som övervakar effektoptimerarnas kontakter, identifierar felaktiga anslutningar och eventuella funktionsfel på grund av slitage på kontakterna för att förebygga ljusbågsrisker
  • Håll dig uppdaterad med realtidsvarningar som hjälper till att identifiera och lösa eventuella systemproblem

* Endast tillgänglig på effektoptimerare i S-serien

Industry-Leading System Safety

Enklare drift och underhåll med insyn ner på panelnivå

Säkerställ kontinuerlig drifttid och lägre drift- och underhållskostnader med monitorering på distans på panelnivå som möjliggör exakt felsökning för drift- och underhållspersonal.

Håll enkelt koll på systemets prestanda och lokalisera och lös problem med kirurgisk precision med SolarEdge Monitoreringsportal, från datorn eller via mobilappen.

Easier O&M with Panel-Level Insight
Off
Off