Mätare och sensorer för SolarEdge-system | SolarEdge
Close mobile menu

Mätare och sensorer

SolarEdge Home Inlinemätare

En lättinstallerad, mycket noggrann mätarlösning som smidigt passar i elskåp av standardtyp.

Energimätare med Modbus-anslutning

Energimätaren används för monitorering av produktion, förbrukning eller import/export, samt för exportbegränsning.

Omgivningssensorer

Omgivningssensorer används för att monitorera anläggningens solinstrålning, temperatur och vindhastighet samt för att beräkna prestandakvoten.

Adapterkabel för SolarEdge S0-mätare

Adapterkabeln för SolarEdge S0-mätaren gör det möjligt att ansluta en mätare till ett S0-gränssnitt för en SolarEdge växelriktare eller vår kommersiella gateway.

Off
Off