Environmental Sensors to monitor site performance | SolarEdge
Close mobile menu

Omgivningssensorer


Omgivningssensorer används för att monitorera anläggningens solinstrålning, temperatur och vindhastighet samt för att beräkna prestandakvoten. Sensorerna ansluter till kommersiella gatewayen och mätningarna visas på monitoreringsportalen. Upp till tre sensorer kan anslutas till en enda kommersiell gateway.
Ytterligare sensorer kan installeras om man använder fler gatewayer.
 

  • Solinstrålningssensor (SE1000-SEN-IRR-S1): Solinstrålningssensorn är en solcell av hög kvalitet. Den mäter solens instrålningsnivå för solcellssystem. Sensorsignalen för utgående solinstrålning är 0 till 1 V och täcker ett intervall från 0 till 1 000 W/m2.
  • Sensor för omgivande temperatur (SE1000-SEN-TAMB-S2): Sensorn för omgivande temperatur mäter den kringliggande temperaturen. Sensorns mätsignal är 0 till 10 V och täcker ett intervall från -40 till +90 °C.
  • Sensor för paneltemperatur (SE1000-SEN-TMOD-S2): Sensorn för paneltemperatur mäter temperaturen på solpanelens baksida. Sensorns mätsignal är 4 till 20 mA och täcker ett intervall från -40 till +90 °C.
  • Vindsensor (SE1000-SEN-WIND-S1): Vindsensorn ger väldigt exakta och stabila mätningar av vindens horisontella hastighet. Sensorns utsignal är 4 till 20 mA och täcker ett intervall från 0 till 50 m/s.

 

Environmental Sensors image
Off
Off