SolarEdge | S-seriens effektoptimerare. Smart. Enkel. Säker.
Close mobile menu

S-Series Residential Power Optimizers

S-Series Residential Power Optimizers
S-Series Residential Power Optimizers

Vår mest avancerade effektoptimerare för villor någonsin

Den senaste generationen av SolarEdge effektoptimerare, S-serien, gör mer än någonsin tidigare för att skydda människor och egendom, samtidigt som den gör din installationstid och SolarEdge-projektering snabbare.

S-serien är framtidssäkrad för att möta nya krav i utvecklingen av solpaneler och de är även kompatibel med paneler med högre strömstyrka, t.ex. M10 och G12.

Och precis som sina föregångare ökar S-seriens effektoptimerare produktionen från solcellssystem med MPP Tracking på panelnivå och möjliggör så klart detaljerad synlighet med monitorering av prestanda på panelnivå

Tillgängliga modeller:

  • S440: stöd för solpaneler upp till 440Wp, Isc 14.5A, 60V
  • S500: stöd för solpaneler upp till 500Wp, Isc 15A, 60V

Ladda ner databladet   Titta på videon

Our Most Advanced Residential Power Optimizers Ever

Smart

Smart

Automatiska varningar, att snabbt åtgärda för snabbare D&U

Enkel

Simple

Förenklad kabel-layout för enklare installationer

Säker

Safe

SolarEdge Sense Connect teknologi för bandbrytande upptäckt och förebyggande av ljusbågar


Smart: Realtidsvarningar för enklare D&U

S-seriens effektoptimerare erbjuder synlighet av systemets prestanda och produktion på panelnivå, vilket hjälper till att maximera systemets drifttid och besparingar på D&U.

Detta gäller även den nya funktionen SolarEdge Sense Connect:

  • Installatörer varnas automatiskt om överhettning i kontakter upptäcks och ifall avstängning av växelriktare initierats 
  • Varningar på panelnivå pekar exakt ut var temperaturproblemet finns, för snabb identifiering av den drabbade kontakten
Smart = Real-Time Alerts for Easier O&M


Enkel: Förbättrad kabel-layout för snabbare installationer

Genom att förenkla effektoptimerarens kabel-layout går installationerna med S-serien snabbare. Med tre korta kablar och bara en lång kabel "flyter" anslutningarna nu nära själva effektoptimerar-enheten. Detta bidrar också till att minska potentiella isoleringsfel, vilket ytterligare minskar din tid på plats och ökar systemsäkerheten.

Vi har också effektiviserat vårt utbud av effektoptimerar-modeller avsevärt, vilket gör det mycket enklare att designa projekt, beställa och hantera lager.

Simple: Improved Cable Layout for Faster Installations


Säker: Mer skydd med SolarEdge Sense Connect

S-serien introducerar SolarEdge Sense Connect*, en ny funktion som ger ett ännu bättre skydd för människor och egendom. Vi har utökat säkerheten för solcellssystem ända ner till anslutningen genom att förhindra ljusbågar, i stället för att endast kunna upptäcka dem på strängnivå.

  • Sense Connect övervakar kontinuerligt S-seriens effektoptimerar-kontakter för överhettning på grund av felaktiga installationer eller slitage
  • Om onormal temperatur upptäcks utlöses en åtgärd och växelriktaren stängs vid behov av
  • En varning skickas automatiskt till installatören, inklusive var problemet finns så att den felaktiga kontakten snabbt kan identifieras (exakta platsen syns i den fysiska layouten i monitoreringsportalen)

*Teknologin SolarEdge Sense Connect förväntas bli tillgänglig via programvaruuppdatering under första kvartalet 2022

 

Och naturligtvis är SolarEdge SafeDC™, som automatiskt stänger av hög likspänning vid avstängning av växelriktaren eller nätet, fortfarande inbyggd i modellerna i S-serien precis som alltid.

Safe: More Protection with SolarEdge Sense Connect
On
On